ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

1. Визначення терміну “журналістика”. Співвідношення понять “журналістика” та “журналізм”.

2. Особливості професії журналіста.

3. Журналістика як система. Інфраструктура журналістики.

4. Місце та роль журналістики у суспільному житті.

5. Інформаційна культура українського журналіста.

6. Загальна характеристика інформаційного простору України.

7. Сучасна система ЗМІ України.

8. Типи відображення дійсності у журналістиці.

9. Різновиди журналістських професій.

10. Типологічні концепції інформації у журналістиці.

11. “Факт” і “новина” як основні поняття новинної журналістики

12. Журналіст як суб’єкт масово-інформаційної діяльності.

13. Способи подачі інформації в журналістиці.

14. Особливості журналістських професій: в газеті; на радіо; на телебаченні.

15. Обґрунтуйте поняття “інформація”, різновиди “масової інформації”.

16. Розкажіть, що таке “принцип перевернутої піраміди”. Шість запитань “класичної побудови” новинної інформації.

17. Українські ЗМІ в умовах суспільного розвитку.

18. Теорія соціальної відповідальності.

19. Поняття “соціальний інститут”. Специфіка журналістики як соціального інституту.

20. Соціальна норма в журналістській діяльності. Функції журналістики як четвертої влади.

21. Журналістика і громадська думка.

22. Доступ до офіційної інформації.

23. Правила оформлення інформаційного запиту.

24. Акредитація при державних установах.

25. Принципи журналістської діяльності.

26. Професійні принципи роботи з інформацією.

27. Умови журналістської діяльності.

28. Загальні та спеціальні функції журналістики.

29. Дієвість та ефективність журналістської діяльності.

30. Соціальна позиція журналіста.

31. Суспільні принципи журналістської діяльності.

32. Результативність ЗМІ.

33. Журналістика як форма творчої діяльності.

34. Індивідуальний стиль і творчий метод.

35. Текст як продукт журналістської творчості.

36. Методи журналістської творчості.

37. Вимоги до журналістського твору.

38. Журналістська майстерність і журналістська творчість.

39. Критерії поділу жанрів у журналістиці.

40. Ціннісні орієнтири в професійній журналістській діяльності.

41. Поняття моралі та етики. Професійна мораль журналіста.

42. Етичні норми журналістської діяльності.

43. Кодекс професійної етики українського журналіста.

44. Проблеми саморегулювання ЗМІ.

45. Свобода слова як гарант демократичного суспільства.

46. Загальне розуміння свободи. Свобода і пізнавальна діяльність людини.

47. Поняття про свободу друку і свободу творчості.

48. Поняття про цензуру.

49. Правові гарантії свободи слова і свободи творчості для журналіста.

50. Правовий статус українського журналіста у світлі міжнародних законів.

51. Основні горизонти розвитку пострадянської журналістики.

52. Конституційно-правовий статус українських ЗМІ.

53. Недосконалість української законодавчої бази у галузі ЗМІ.


1168257896745449.html
1168304419383907.html
    PR.RU™