Львів 2009

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Львівський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій

Навчальна дисципліна: Периферійні пристрої

Лабораторія: Периферійних пристроїв

Спеціальність 5.05090308 “Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації”

Розглянуто Затверджую Заступник директора з НВР __________ Я.М. Плешівський “_____” ___________ 20__ р.
на засіданні циклової комісії Обслуговування комп’ютерної техніки Протокол № __ від _______ 20__ р. Голова циклової комісії __________Л.І.Кужій

Інструкції

до лабораторної роботи № 10

" Підключення, налаштування, діагностика струменевих принтерів "

Склав викладач

__________ С.Р. Синюк

Львів 2009

Лабораторна робота №10

Тема: Підключення, налаштування, діагностика струменевих принтерів.

Мета: Набути навиків підключення, налаштування, діагностики, практичного застосування струменевих принтерів.

Теоретичні відомості:

Струменеві принтери(inkjetprinters) - чорнильно-струминні принтери), так само, як і матричні, виводять зображення по точках, але точки утворюються за допомогою дуже маленьких крапель рідкого чорнила.

Струминний принтер містить такі основні компоненти (рис. 1 ):

1. каретку;

2. блок переміщення каретки;

3. блок протягання паперу;

4. блок керування.

Замість картриджів матричних принтерів, що містять фарбувальну стрічку, у струминних принтерах використовують чорнильні картриджі, що містять запас чорнила.

Струминний принтер може виконувати як чорно-білий, так і кольоровий друк. Оскільки струминні принтери часто використовуються для друкування фотографій, то для точнішого передавання кольору в деяких їх моделях добавлено ще два кольори: світло-ціановий (light cyan) і світло-пурпурний (light magenta), а для більш точного передавання відтінків сірого - ще й сірий колір. Існують моделі принтерів, що містять і інші кольори (наприклад, срібний і золотий).

Для різних моделей струминних принтерів картриджі для чорнила виготовляють по-різному. В одних моделях принтерів чорнило кожного кольору міститься в окремих картриджах, в інших - чорнило декількох

кольорів поміщено в один картридж (рис. 1, поз. 8). Крім того, форма і розмір чорнильних картриджів, а також хімічний склад чорнила різні для різних моделей струминних принтерів.

Чорнило з картриджа надходить у друкувальну головку, що містить велику кількість (у сучасних принтерах кілька сотень) мікроскопічних резервуарів для чорнила із соплами.Друкувальні головки в сучасних моделях струминних принтерів для виведення чорнила на папір використовують такі дві основні технології:

1. п'єзоелектричну;

2. бульбашково-струминну.

Обидві ці технології називають технологіями «друкування на вимогу» (drop on demand) на відміну від технології невпинного подавання чорнила на папір для старих моделей струминних принтерів.

У струминних принтерах за п'єзоелектричною технологією - п'єзоелектричних струминних принтерах (piezoelectric inkjet printers) на задній частині кожного резервуара з чорнилом установлено п'єзоелемент - кристал, що змінює свої розміри під впливом електричного поля Якщо на п'єзоелемент подається електричний струм, то він починає розширюватися. При цьому невелика крапля чорнила «видавлюється» із сопла і потрапляє на папір, залишаючи на ньому точку відповідного кольору За відсутності електричного поля п'єзоелемент набуває своєї початкової форми і забирає з картриджа нову порцію чорнила.

Струминні принтери згідно з пузирково-струминною (bubble jet) технологією називають термічними струминними принтерами (thermal inkjet printers). Кожне сопло цих принтерів обладнано нагрівальним елементом (тонким опором)

Електронна схема керування друкуванням за командами блоку керування принтера формує електричні імпульси для п'єзоелемента чи нагрівального елемента.

У старих моделях струминних принтерів друкувальна головка й електронна схема керування друкуванням вбудовані в каретку. Це призводило до того, що у разі поломки чи засмічення друкувальної головки принтер ставав непрацездатним (оскільки друкувальну головку відновити майже неможливо). У сучасних принтерах друку-вальні головки є компонентами картриджа, а для підключення до електронної схеми керування друкуванням картриджі мають спеціальні контакти.

Блок переміщення каретка струминного принтера містить такі самі компоненти, що й однойменний блок матричного принтера, і забезпечує рух каретки з картриджем у горизонтальному напрямі (вперед чи назад).

Блок протягання паперу в струминному принтері забезпечує (за допомогою декількох валиків, керованих електродвигуном) переміщення паперу у вертикальному напрямі з вхідного лотка у вихідний.Блок керування струминного принтера функціонує аналогічно блоку керування матричного принтера.

Особливість реалізації передавання кольору в струминних принтерах полягає у використанні в деяких моделях точок різних розмірів.

Рис. 2. Процес друкування за п'єзоелектричною технологією: а - у нормальному стані;

б - під час подання електричного струму на п'єзоелемент: 1 - сопло; 2 - папір;

З - резервуар; 4 - п'єзоелемент

(

Рис. 3. Процес друкування за бульбашковою вою технологією: а - у нормальному стані;

б - під час подання електричного струму на нагрівальний елемент: 1 - сопло; 2 - папір;

З - бульбашка; 4 - резервуар; 5 - нагрівальний елемент

Перелік обладнання та програмногo забезпечення :

1. ПК

2. Струменеві принтери.

3. ПЗ “Dr. Hardware 2007 English version”

Завдання та звіт по роботі.

1. Під'єднати до ПК струменевий принтер .

2. Встановити драйвери для відповідних струменевих принтерів.

3. Провести діагностику струменевих принтерів за допомогою тестових програм “Dr. Hardware 2007 English version” та друку тестового документу.

4. Виконати друк заданого документу у графічному та текстовому режимі з різними налаштуваннями режимів друку.

5. Оцінити режими роботи за часом виконання та якістю друку.

Запитання вихідного контролю

1. П'єзоелектрична технологія в струменевих принтерах.

2. Бульбашково-струминна технологія в струменевих принтерах.

3. Як у принтерах формуються відтінки сірого кольору в півтоновому режимі.

4. Принцип формування кольору в струменевих принтерах.

5. Що таке модель CMYK

6. Пояснити термін dpi

7. Як поділяють принтери за форматом друкованого аркуша?

8. Технічні характеристики струменевих принтерів.

Висновки.

1. Переваги та недоліки різних видів струменевих принтерів.

2. Зробити висновки про функціональність досліджуваних пристроїв та галузі їх застосування.

3. Перспективи розвитку струменевих принтерів.

Список рекомендованої літератури


1165409437732618.html
1165459542258018.html
    PR.RU™