B) судьяға, прокурорға, сарапшыға

C) аудармашыға, сот отырысының хатшысына

D)тұлғанын өкіліне

E) дербес талаптарың мәлімдемейиін үшінші тұлғаларға

F) дербес талаптарың мәлімдейтін үшінші тұлғаларға

G) жауапкерге және оның өкіліне

Н) тек қана куәларға

4 Азаматтық іс жүргізудегі тараптар түсініктері:

А) даулы материалдық құкықтык қатынастың субъектілері

В) талап қоюшы мен жауапкер

C) азаматтық іс жүргізудің негізгі субьектілері, оларсыз талап қоюмен іс жургізу мүмкін емес

D) сот ісін жүргізуте қатысатын куәлар мен сарапшылар

E) дербес талаптарын, мәлімдемейтін үшінші тұлғалар

F) тұлғаның өкілдері

G) дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар

Н) сот ісін жүргізуте қатысатын кез келген адамдар

5 Даудың нысанасына дербес талаптарды мәлімдемейтін үшінші тұлғалар
іске келесі жағдайларда кірісе алады:

A) тараптарға талап арыз қою арқылы

B) соттың бастамасы бойынша

C) талап қоюшы немесе жауапкер жағынан қатыса алады

D) соттың бұйрығымен рәсімделеді

E) сотқа талап арыз қою арқылы

F) ол туралы сот шешім шығарады

G) іс бойынша шешім заңды күшіне енгеннен кейін

Н) тараптардың немесе іске қатысушы басқа тұлғалардың өтініші бойынша

6 Мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және
басқа да тұлғалардың азаматтық іс жүргізуге қатысу мақсаты:

A) қоғамдык мүдделерді қорғау

B) басқа тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау

C) мемлекеттік мүдделерді қорғау

D) іске қатысушы тұлғалардың міндеттерін көтеру

E) субъектілердің өздерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау мүмкінсіздігі

F) бұл құқықтардың маңыздылығы

G) бұзған құқықтар мен мүдделердің айрықша әлеуметтік маңыздылығыН) олар іске қатысушы тұлғалардың іс жүргізу құқықтарын пайдалану

7 Заңды өкілдер больп табылатын тұлғалар:

A) ата-аналары

B) асырап алушылар

C) қамқоршылар және қорғаншылар

D) кез келген мемлекеттік органдар

E) заңи кеңесшілер (юрисконсульттар)
F) адвокаттар

G) кез келген отбасы мүшелері

Н) дербес талап мәлімдейтін үшінші жақтар

8 Соттағы өкілдіктің түрлері:

A) шартты

B) ерекше

C) жалпы

D) заңы

E) талаптардың байланысы бойынша

F) альтернативті

G) серіктестік

Н) ресми

9 Іс жүргізу мерзімдерін есептеу жүргізіледі

A) Дәлме-дәл күнтезбелік күнмен немесе жылдармен

B)AІЖК 124- бабы І тармағында көзделген тәртіппен

C) Айлармен немесе күндермен

D) Іс жүргізу мерзімен калпына келтірумен

E) Іс жүргізу мерзімімен аяқталуымен

F) Іс жүргізу мерзімдерін өткізіп алу салдарымен

G) Іс жүргізу мерзімін тоқтатумен

Н) Мүлікті талап ету туралы төлем

10 Сот шығындарын төлеу міндетін көтереді:

A) ерекше өндірістегі істер бойынша арыз берушілер

B) прокурор


1163518823902411.html
1163587381339728.html
    PR.RU™