ГРУПОВІ ДІЇ

Групові тактичні дії складаються з індивідуальних дій двох або кількох гравців. Взаємозв'язок між ни­ми здійснюється шляхом пересувань, передач м'яча і заслонів. Визначаючи обстановку на майданчику, на­падаючий у кожній конкретній ситуації обирає потріб­ний спосіб передачі і здійснює його. Чим більше різноманітності у техніці передач м'яча, тим вони точ­ніші і ефективніші. Передачі виконуються на місці між двома, трьома гравцями, в русі при зустрічних передачах м'яча, без зміни і зі зміною місць з про­суванням вздовж майданчика. Передачі можуть бути короткими і довгими, виконуватися із заслонами та використанням ведення.

Заслон є засобом взаємозв'язку раніш запланова­ної комбінації і виконується довільно в залежності від ігрової ситуації. Взаємозв'язок 3—4 гравців включає в себе передачі, пересування й одиничні та групові заслони. Дуже важко захисникам боротися з напада­ючими, якщо в комбінації з 3—4 гравців використо-. вуються заслони. Кожна комбінація спрямована на' кінцевий результат — взяття воріт суперника. Вели­кий вплив на результат взаємодії 3-4 гравців має імпровізація, тобто індивідуальні дії із застосуванням обманних рухів на передачу, кидок, прохід.

Навчання взаємодії двох нападаючих починається з одночасним вивченням індивідуальних тактичних дій

(вибір місця, передача м'яча). При цьому здійснюють­ся узгоджені дії в парах і трійках спочатку на місці, а потім в русі без опору суперника. Після цього ос­воюють дії нападаючих при чисельній перевазі 2Х1;

3Х2 і т. ін. Спочатку взаємозв'язок гравців здійсню-с гься за допомогою передач на звільненого гравця, по­тім розучуються заслони і перетинання (рис. 22), за-
Рис. 23

лучення (рис. 23), наведення (рис. 24) та ін. Пояс­нення і показ па макеті, потім виконання на майдан-чижу відбувається в спрощених умовах: у повільному темпі, без захисників. Па другому етапі у вправу
Рис. 24 Рис. 25

включається пасивний опір захисників. І на третьому етапі взаємодія гравців удосконалюється в ігрових вправах (2Х2), (3Х3) та іграх.


1163093739178761.html
1163138734257335.html
    PR.RU™