ЗАВДАННЯ № 22

І – й рівень складності: (кожна правильна відповідь оцінюється в 3 бали)

1. Результат сертифікації продукції підтверджується присвоєнням:

А. знаку відповідності ; Б. звання; В. диплому; Г. сертифікату.

2. Функцією Національного органу із сертифікації є здійснення інспекційного контролю за діяльністю:

А. коледжів; Б. технічних університетів; В. НДІ; Г. випробувальних центрів.

3. Одним із напрямків головної мети стандартизації є реалізація:

А. технічних новинок; Б. єдиної політики в галузі; В. авторських прав; Г. досягнень економіки.

4. Одним із завдань для досягнення мети стандартизації є створення єдиної системи :

А. авторських прав; Б. технічних новинок; В. досягнення економіки; Г показників якості продукції.

5. Одним з головним принципом при вирішенні завдань стандартизації є гармонізація стандартів з:

А. авторськими правами; Б. міжнародними стандартами; В. технічними новинками; Г. ростом економіки.

6. Метрологія в широкому розумінні є теоретичною основою:

А. вимірювальної техніки; Б. сучасної техніки; В. передової техніки; Г. виробничої техніки.

7. Похибки, що є постійними чи змінюються за певним законом при повторних вимірюваннях, називаються:

А. випадковими; Б. промахами; В. систематичними; Г. грубими.

8. Універсальним інтегрованим показником якості пісків є:

А. часткові залишки на ситах; Б. повні залишки на ситах; В. модуль крупності;

Г. вміст пиловидних і глинистих домішок.

9. Проектна марка бетону не призначається в залежності від:

А. виду конструкції; Б. призначення конструкції; В. виду бетону; Г. класу арматури.

10. Пористі піски поділяються на марки за:

А. вмістом пиловидних і глинистих домішок; Б. насипною масою; В. середньою густиною;

Г. істиною густиною.

11. Властивості добавок визначають:

А. дослідженням складу добавок; Б. здатністю зв’язувати вапно;

В. впливом на властивості бетонних сумішей і бетонів;

Г. для АМД здатністю зв’язувати вапно і впливом на властивості сумішей і бетонів.

12. Найбільша крупність щебеню чи гравію не повинна перевищувати при ущільненні вібруванням:

А. 1/4 найменшого розміру поперечного січення конструкції;

Б. 1/6 найменшого розміру поперечного січення конструкції;

В. 1/5 найменшого розміру поперечного січення конструкції;

Г. 1/7 найменшого розміру поперечного січення конструкції.

13. Яке твердження не є правильним, що механічні неруйнівні методи базуються на :

А. визначенні міцності за зусиллям відривання і сколювання куска бетону;

Б. вимірюванні поверхневої твердості бетону вдавлюванням;

В. визначенні зусилля розрізання бетону; Г. принципі пружного відскоку від поверхні бетону.14. Маркова міцність бетону це:

А. нормативна міцність бетону у віці 28 діб; Б. нормативна міцність бетону у віці 3 місяців;

В. нормативна міцність бетону у віці 1 місяця;

Г. нормативна міцність бетону у віці 28 діб, якщо в проекті не вказано термін її досягнення.

15. Пониження до 70% відпускної міцності відносно проектної не допускається:

А. для важких бетонів марки М 100 і менше; Б. для бетонів на легких заповнювачах марки М 150;

В. для крупно пористих бетонів ; Г. для поризованих бетонів.

16. До контрольованих геометричних розмірів арматурних елементів не відносять:

А. габарити; Б. віддаль між крайніми стержнями по довжині, висоті і ширині виробів;

В. правильність профільності арматурних стержнів; Г. віддаль між стержнями.

17. При випробуванні молотком-склерометром конструкції Шмідта визначають міцність бетону за:

А. діаметром відбитку на бетоні; Б. за співвідношенням діаметрів відбитку на бетоні та стержні;

3. за співвідношенням відбитку на бетоні та зсідання алюмінієвого кубика; Г. за висотою відскоку бойка.

18. Молоток конструкції НДІ залізобетону має:

А. таровану пружину; Б. еталонний стержень; В. головку у вигляді кульки; Г. алюмінієвий кубик.

19. Основними технічними показниками бетону є:

А. об’ємна вага, марка за міцністю, клас бетону за міцністю;

Б. об’ємна вага, марка за міцністю, клас бетону за міцністю, морозостійкістю, водонепроникністю та твердість. В. об’ємна вага, марка за міцністю, клас бетону за міцністю, морозостійкістю і водонепроникністю.

Г. об’ємна вага, марка за міцністю, клас бетону за міцністю, морозостійкістю.

20. Зростання міцності бетону при твердненні визначається:

А. хімічними добавками; Б. вмістом заповнювачів; В. вмістом цементу; Г. вмістом піску.

ІІ – й рівень складності: (кожна правильна відповідь оцінюється в 8 балів)

Задача. Проведіть розрахунки і визначіть статистичні характеристики, необхідні для визначення коефіцієнта варіації міцності бетону, коли вона в партії зразків складає 21,3; 20,6; 23,8 МПа.

1. Розмах міцності бетону складає:

А. 3,1 МПа; Б. 3,4 МПа; В. 3,2 МПа; Г. 3,5 МПа.2. Середньоквадратичне відхилення в парті зразків складає:

А. 1,30 МПа; Б. 1,37 МПа; В. 1,35 МПа; Г. 1,36 МПа.

3. Коефіцієнт варіації міцності бетону складає:

А. 6,2 %; Б. 6,4 %; В. 6,0 %; Г. 6,1 %.

4. Задача. При досліджені бетонних виробів на проходження ультразвуку встановлено, що час проходження складає (τ) 1,35 · 10-4; 1,71 · 10-4; 2,02 · 10-4 с, а віддаль між датчиками (l) – 40, 50, 60 см відповідно. Час запізнення сигналу при складених датчиках (Δτ) складає 3 · 10-6 с. Встановіть міцність бетону при стиску.

А. Rст = 20 МПа; Б. Rст = 17 МПа; В. Rст = 15 МПа Г. Rст = 16 МПа.

5. Задача. Підібрати потужність гідравлічного пресу для дослідження на згин бетонної балки розміром 15х15х100 см. Балка опирається на дві опори. Дослідження проводиться зосередженим вантажем Р в середині прольоту. Можливою максимальною межею міцності є 95 кгс/см2.

А. Р = 2500 кг; Б. Р = 3500 кг; В. Р = 3000 кг; Г. Р = 2000 кг.

Затверджено на засіданні кафедри «Будівельне виробництво». Протокол № 8 від 19.03.14 р.

Зав. кафедри____________ проф. Саницький М.А. Екзаменатор____________ доц. Ілів В.В.

Національний університет «Львівська політехніка»

Спеціальність «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів» Семестр 1

Дисципліна «Контроль виробництва будівельних конструкцій, виробів та матеріалів»


1162591360504694.html
1162670049387639.html
    PR.RU™